• Pakistan Khan ke khilaf aik aue Shazish ki tiyar...